โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร56

           

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

23 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2555

ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสว่างฯ ได้จัดโครงการเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21- 22 ก.พ.56 ที่วัดบ้านเหล่าเสือ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง โดยท่านนายกสมร เหลืองเจริญ จำนวน 50,000 บาท ใช้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มโนนสว่างทั้ง 4 โรงเรียน คือ ร.ร.บ้านเขวาใหญ่, ร.ร.บ้านไตรคามสามัคคี, ร.ร.คุรุราษฎร์สามัคคี,และ ร.ร.บ้านผำโนนสว่าง     

Visitors: 4,059